CWB-erkend

Doordat Unique Bridal een CWB erkende bruidsmode winkel is, krijgt U als consument meer zekerheid geboden. De volgende garanties zijn van toepassing:

Veilig (aan)betalen
U kunt zonder risico aanbetalen*. Het restantbedrag betaalt u pas bij aflevering.
 
2. Onpartijdige klachtafhandeling
Mocht u ooit een klacht hebben, dan is er de onafhankelijke geschillencommissie Bruidsmode. *Gaat een CBW-erkende bruidsmodewinkel failliet dan heeft u recht op levering van de door u bestelde bruidsjapon en/of accessoires of, als dat niet (tijdig) mogelijk blijkt, een vervangende koop. Het aanbetalingbedrag wordt dan in mindering gebracht met een maximum van 50%. Zie voor de exacte regeling en werkwijze de CBW-erkend-voorwaarden voor bruidsmode en maatwerk. Voor meer informatie kunt U terecht op de CWB erkend website.